Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Love for Music, Passion for Each Other
ShowVid Charity Concerts

Stuur ons een mail [email protected]

Follow Us

Image Alt

Event Info

Programma .

Jouw favoriete bands niet missen? Bekijk hier onder hoe laat ze spelen!

ShowVid23 Extended Edition is achter de rug.

Houd deze pagina in de gaten voor toekomstige concerten.

Dit jaar zamelen wij geld in voor maatschappelijk welzijn. De opbrengst van ShowVid draagt bij aan projecten van WijZijn, gericht op het bevorderen van het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zo kunnen zij een potje creëren om zowel individuele trajecten als algemene projecten te verwezenlijken, waar anders geen subsidie beschikbaar voor is. Denk hierbij aan dingen zoals: jongerenreizen naar Oostenrijk voor jongeren uit kansarme gezinnen, het opknappen van de tuin van de daklozen -en crisisopvang voor gezinnen met kinderen die dakloos zijn geraakt. Creatieve en praktische dromen verwezenlijken van mensen in elke levensfase zodat ze in hun kracht komen te staan.

WijZijn is een brede organisatie voor maatschappelijk welzijn, actief in tien gemeenten in West-Brabant en Tholen. Zij ondersteunen mensen in elke levensfase zodat ze in hun kracht komen te staan. Als verbindende schakel in de buurt, zijn ze sterk verankerd in de samenleving en hebben ze een goed inzicht in wat er leeft. Zo creëren ze samen met inwoners duurzame oplossingen voor de leefbaarheid in de wijken en dorpen.

De organisatie bestaat uit 200 professionals, meer dan 700 vrijwilligers en jaarlijks zo’n 30 stagiairs. Ze werken nauw samen met gemeenten en partners in de regio. Samen bouwen ze aan een inclusieve samenleving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.